15. Füze Üs Komutanlığı’ndan gelen talep üzerine, Füze Kontrol Merkezi ile Füze Filoları arasındaki veri iletişimini sağlayan AdaLink6 OC rack ve harici modemler NATO Link6 standardına uygun olarak tasarlanmıştır. Füze Komuta Merkezi (FKM) ve Füze Filoları arasında eski teknolojiye dayalı NIKE Füze muhabere sistemi modernize edilmiştir.